Sosyal ve Kültürel Etkinlikler Komisyonu Görev Dağılımı

Öğr. Gör. Erkan İSFENDİYAROĞLU- Sosyal etkinliklerin eşgüdümü ve İktisadi ve İdari Bölümler arasındaki ilietişimden sorumlu

Öğr. Gör. Nermin OKUR - Kültürel Etkinliklerin eşgüdümü ve teknik bölümler arasındaki iletişim sorumlusu

Ögr. Gör. Halil APAYDIN - Komisyon genel işleyişi ve faaliyetlerin düzenlenmesi ve eşgüdümdün sorumlu

Bağlantılar
Web İçerik Yöneticileri
Web İçerik Sorumlusu:

Öğr. Gör. Tolga GÖKTÜRK

tolgagokturk@mu.edu.tr

Web Koordinatörü:

Dr. Öğr. Üyesi Güncel SARIMAN

guncelsariman@mu.edu.tr


 

Yukarı Çık