Misyon

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Muğla Meslek Yüksekokulu’nun  misyonu; eğitim içinde üretim, üretim içinde eğitim anlayışı ile, bilimsel bilgi ile donanmış, teknolojiyi yakalamış, dinamik, çağdaş ve araştırmacı, düşünen, realist bireyler yetişmesini sağlayarak araştırma geliştirme faaliyetlerini toplum yararına sürdüren, kamu ve özel sektörün  gereksinim duyduğu mesleki bilgi ve beceri ile donatılmış, mezunları tercih edilen, meslek etiğine sahip, ekip çalışmasına yatkın, özgüvenli, sadece bilen değil yapa-bilen bireyler yetiştirmektir.

Bağlantılar
Web İçerik Yöneticileri
Web İçerik Sorumlusu:

Öğr. Gör. Tolga GÖKTÜRK

tolgagokturk@mu.edu.tr

Web Koordinatörü:

Dr. Öğr. Üyesi Güncel SARIMAN

guncelsariman@mu.edu.tr


 

Yukarı Çık