Bilgi İşlem Komisyonu Görevleri

*Muğla Meslek Yüksekokulu laboratuvarlarındaki bilgisayarlarınarızalı olanların Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı'nca çalışır hale getirilebilmesiiçin Yüksekokul yönetimine bildirilmisi,

*Muğla Meslek Yüksekokulu yönetiminin talebi olması halinde Yüksekokulda kullanılmak üzere bilgisayar ve yan ürünleri(yazıcı tarayıcı, kamera vb. diğer donanım birimleri) alımı ile ilgili teknik destek ve teknik şartname hazırlanması.

Bağlantılar
Web İçerik Yöneticileri
Web İçerik Sorumlusu:

Öğr. Gör. Tolga GÖKTÜRK

tolgagokturk@mu.edu.tr

Web Koordinatörü:

Dr. Öğr. Üyesi Güncel SARIMAN

guncelsariman@mu.edu.tr


 

Yukarı Çık